||  Главная  |  Сериал  |  Мастерская  |  Герои  |  Штаб  |  Картинки  |  Рассказы  |  Музыка  |  Видео  |  Статьи  |  Стихи  |  Разности  |  Уроки  |  Инфо  |  Ссылки  |  Гостевая  |  Комментарии  |  Карта  ||


Chip 'n Dale's Rescue Rangers Theme Song (Slovak)

Každou špárou sa plazí gangstrov zbor,
im s ráznou tvárou sa stavaj na odpor
či ťa škrie zlý fór zákerny spor vždy volaj náš čim skôr.
Chip, chip, chip, chip a dale tí ťa chránia.
Chip, chip, chip, chip a dale, v tme aj z rána.
Aj keby problém tvoj bol v čomkoľvek,
tak nie je ťažké nájsť naň liek.
Chip, chip, chip, chip a dale tí ťa chránia.
Chip, chip, chip, chip a dale, v tme aj z rána.
Nech by zbor gangstrov tvoj skalp získať chcel
tým skrížia plány na povel.
Chip, chip, chip, chip a dale slávni známi,
chip, chip, chip, chip a dale vždy ťa chránia.
Chip, chip, chip, chip a dale!

*Lyrics translator: Ľubomír Belák
*Singer: Dalibor Jenis


CDRR RP   
   OPS!
||  Главная  |  Сериал  |  Мастерская  |  Герои  |  Штаб  |  Картинки  |  Рассказы  |  Музыка  |  Видео  |  Статьи  |  Стихи  |  Разности  |  Уроки  |  Инфо  |  Ссылки  |  Гостевая  |  Комментарии  |  Карта  ||

Copyright Ruslan & Alex, 1999-2005.