||  Main page  |  Series  |  Gadget's Workshop  |  Characters  |  Ranger HQ  |  Fanart  |  Fanfictions  |  Poetry  |  Music  |  Video  |  Stuff  |  Info  |  Links  |  Guestbook  |  Site Map  ||


Chip 'n Dale's Rescue Rangers Theme Song (Čeština)


Správný zásah 
v tu pravou chvíli má
když přízrak temný svým rejdům šanci dá 
Tahle príma dvojka slídilů ta řeší problém tvůj 
 
Chip, Chip, Chip a Dale - zákon hájí 
Chip, Chip, Chip a Dale - v tomto kraji 
 
V pravdě si najdou směr a hrají fér 
ve znaku mají dvakrát eR 
 
Chip, Chip, Chip a Dale - zákon hájí 
Chip, Chip, Chip a Dale - v tomto kraji
 
Po stopě vždycky jdou 
až naleznou 
kdo skrývá tajně vinu svou
 
Chip, Chip, Chip a Dale - zákon hájí 
Chip, Chip, Chip a Dale - v tomto kraji 
Chip, Chip, Chip a Dale


CDRR RP   
   OPS!
||  Main page  |  Series  |  Gadget's Workshop  |  Characters  |  Ranger HQ  |  Fanart  |  Fanfictions  |  Poetry  |  Music  |  Video  |  Stuff  |  Info  |  Links  |  Guestbook  |  Site Map  ||

Copyright Ruslan & Alex, 1999-2005.