||  Main page  |  Series  |  Gadget's Workshop  |  Characters  |  Ranger HQ  |  Fanart  |  Fanfictions  |  Poetry  |  Music  |  Video  |  Stuff  |  Info  |  Links  |  Guestbook  |  Site Map  ||


You're the Best Bee for Me (Polski)

Raz, dwa, trzy, cztery!

Tyś mój nektar, tyś mój miód,
Tyś we mnie wzbudził słodyczy głod.
Jak żyć z tak dużą uczuć burzą?
Tyś w serce użądlił mnie.

Niech mnie nie puszcza ten słodki ból.
Już huczy o nim cały ul.
Ja nie chcę miodu od pszczelego rodu,
Twój nektar odurza mnie.

Bzyk-bzyk, dawniej w mig
Leczył z tego miodu łyk.
Jak żyć z tak dużą uczuć burzą?
Tyś w serce użądlił mnie.
				/X2


CDRR RP   
   OPS!
||  Main page  |  Series  |  Gadget's Workshop  |  Characters  |  Ranger HQ  |  Fanart  |  Fanfictions  |  Poetry  |  Music  |  Video  |  Stuff  |  Info  |  Links  |  Guestbook  |  Site Map  ||

Copyright Ruslan & Alex, 1999-2005.